Letní soutěž o knihu Řeka zázraků

PRAVIDLA SOUTĚŽE

  1. Nakladatelství KAZDA, s. r. o., se sídlem Nové sady 988/2, 602 00 Brno, IČ: 05928915, vyhlašuje soutěž, a to za podmínek níže uvedených.
  2. Pořadatelem a organizátorem soutěže je Nakladatelství KAZDA, s. r. o., se sídlem Nové sady 988/2, 602 00 Brno, IČ: 05928915 (dále jen „organizátor“)
  3. Soutěžním příspěvkem se rozumí příspěvek na sociální síti Facebook organizátora ve znění dle přílohy č. 1 ZD.
  4. Soutěž probíhá v období od 28.6.2024 do 14.7.2024 (dále také „rozhodné období“).
  5. Do soutěže budou zahrnuty fyzické osoby starší 18 let, které sledují FB účet organizátora na sociální síti Facebook (Nakladatelství Kazda | Facebook), v rozhodném období dají reakci „To se mi líbí/Super/Péče/Haha/Paráda“ soutěžnímu příspěvku na účtu na sociální síti Facebook organizátora (Nakladatelství Kazda | Facebook) a do komentáře pod soutěžní příspěvek „Pod příspěvkem nám odpovězte na otázku: Kam se letos v létě chystáte a kterou knížku byste si s sebou zabalili?“ uvede odpověď na tuto soutěžní otázku. Ze soutěže jsou vyloučeni zaměstnanci organizátora, jakož i osoby blízké těmto zaměstnancům ve smyslu definice stanovené § 22 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů. Soutěž se řídí právním řádem České republiky.
  6. Výhru získají ti soutěžící, kteří budou organizátorem vylosováni a zároveň splní podmínky soutěže. Slosování proběhne dne 15.7.2024. Celkem bude oceněno 10 soutěžících.
  7. Výhrou je autorem podepsaná kniha Řeka zázraků od Vladimíra Kořena.
  8. Výherci budou zveřejněni na webových stránkách www.knihykazda.cz a dále budou informováni e-mailem.
  9. Cena bude výherci zaslána do dvou týdnů po ukončení soutěže na adresu sdělenou výhercem. Výhry jsou zasílány pouze v rámci České republiky a Slovenské republiky.
  10. Organizátor si vyhrazuje právo na změnu pravidel soutěže, délku trvání, jakož i na zrušení soutěže jednostranně bez udání důvodu.
  11. Soutěžící vyslovují svůj úplný a bezpodmínečný souhlas s těmito pravidly a zároveň berou na vědomí, že na získání ceny nevzniká právní nárok. Organizátor má právo jednostranně vyřadit soutěžícího v případě podezření z porušení pravidel soutěže, použití neregulérních postupů, nebo v případě, že od soutěžní objednávky odstoupí.
  12. Soutěžící berou na vědomí, že společnost Meta jako provozovatel sociální sítě Facebook nenese žádnou odpovědnost za průběh soutěže a soutěž není žádným způsobem sponzorovaná, podporovaní ani spravovaná společností Meta ani není se společností Meta nijak spojená.
  13. Soutěžící dává organizátorovi soutěže souhlas s použitím svých osobních údajů minimálně v následujícím rozsahu:

  Připsáním komentáře každý soutěžící uděluje organizátorovi v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., v platném znění, souhlas se zpracováním svých osobních údajů v rozsahu jméno, příjmení, adresa, e-mailová adresa, telefonní číslo, případně dalších údajů, které pořadateli v souvislosti se svou účastí v soutěži poskytne, za účelem prověření jeho platné účasti v soutěži, předání výhry v soutěži a pro další obchodní a marketingové účely pořadatele, a to do jeho případného odvolání. Účastník soutěže bere na vědomí, že jeho osobní údaje budou zpracovávány systematizovaně a mechanicky. Poskytnutí osobních údajů je dobrovolné. Soutěžící má právo svůj souhlas odvolat, a to písemnou formou na adresu sídla pořadatele.

   

  V Brně dne 28. 06. 2024

Design Shoptak.cz | Platforma Shoptet