Mulčování místo pletí

Příroda zná holou půdu pouze v poušti a ve skalách, jinak povrch země zakrývá listí, jehličí, větvičky a rostliny. Ochranná vrstva přináší mnoho výhod pro život i zásobení půdy vodou a živinami. Zatímco v biozahradě se snažíme tuto ochrannou vrstvu ve smyslu permakultury udržovat intaktní a v rovnováze, dělá konvenční zemědělství přesný opak – dvakrát až třikrát do roka se půda při orbě a vláčení doslova převrátí vzhůru nohama a leží nechráněná volně.TITULKA_Zahrada_balkon_Image_mini_RGB

Pokud se této chyby vyvarujete a zakryjete záhony mulčem namísto toho, abyste je zryli, nejenže si ušetříte mnoho práce, ale zároveň využijete veškeré výhody  ochranné pokrývky.

 Proč mulčovat?

Pomalu tlející mulč na záhonu je výchozí látkou pro nesčetné mikroorganismy, které materiál proměňují v humus a nepřetržitě tak zajišťují rostlinám živiny. Krycí vrstva navíc pomáhá potlačit nežádoucí plevel. Pletí a další metody boje s plevelem nejsou díky tomu téměř potřeba. A některé druhy ovoce a zeleniny vám za to poděkují velikou úrodou!

 Mulč chrání před odpařováním jako slunečník, takže půda tak rychle nevysychá. Zůstává kyprá a odpadá další kypření záhonu. Při silných deštích brání mulčovací vrstva erozi půdy. Také teplota půdy se zlepší, protože ochranná vrstva chrání půdu a kořeny před horkem a chladem.

Následující typy fungují také u balkonových rostlin a rostlin na terasách ve velkých nádobách a květináčích.

  

Jak připravit vlastní mulč

V přírodě vše podléhá koloběhu a zužitkovává se znovu a znovu. Kompost a zahradní odpad jako posekanou trávu a větve můžete na svých záhonech využít jako mulč, namísto toho, abyste je navždy vyřadili ze zahradního koloběhu vyhozením do popelnice na bioodpad. Nejlépe se hodí to, co roste v zahradě nebo v nejbližším okolí.

Kvalitním zahradním štěpkovačem lze dokonce i větve stromů, větve z prořezaných keřů atd. nasekat na vhodný mulčovací materiál, který se rozloží během několika málo měsíců. Díky tomu mohou větve v zahradě zůstat jako cenná biomasa.

mulc

Design Shoptak.cz | Platforma Shoptet