Příručka k pozorování ptáků – nová knižní publikace, která vám usnadní poznání rozmanitého ptačího světa

Že se nedá shrnout všechno co souvisí s pozorováním ptáků do jedné publikace? „Příručka k pozorování ptáků“ vydaná v roce 2022 si klade právě tohle za cíl.piqsels.com-id-zrxnw

Knihu napsal zkušený rakouský ornitolog Leander Khil, který čtenáře díky svým všeobecným zkušenostem provede prakticky všemi aspekty pozorování ptáků, na které si vzpomenete; od vhodného oblečení do terénu, až po problematiku sčítání zdánlivě nepočitatelných hejn ptáků. Kniha je rozdělena přibližně na polovinu do dvou částí. První se zabývá různými teoretickými i praktickými aspekty pozorování ptáků, následující část se potom věnuje určování snadno zaměnitelných druhů a skupin ptáků. Na konci knihy nechybí odkazy, které jsou užitečné pro každého pozorovatele, samozřejmostí je pak slovníček pojmů.

Většina kapitol věnujících se různým aspektům pozorování ptáků a teoretické přípravě na pozorování je napsána sice stručně, zato velmi informativně, četba knihy proto velmi příjemně plyne. Místy se zastavíme u zajímavých ilustrací, grafů a informačních boxů, které text rozšiřují. Oceňuji široký rozptyl témat, která jsou otvírána – probírá se zde jak ekologie a vlastnosti ptáků střední Evropy, tak i pozorovací technika od dalekohledů až po fotoaparáty. Líbí se mi například zdůraznění důležitosti nahrávek hlasových projevů ptáků, které se často dají pořídit i snáz než ptačí fotografie, mnoho pozorovatelů tuto možnost nicméně zcela neprávem opomíjí.

Asi polovinu rozsahu tvoří část, která se věnuje určování druhů. Ta je obvykle v knihách podobného zaměření značně zjednodušená, což může vést ke zmatení začínajících pozorovatelů, pro pokročilé je pak zcela nepoužitelná. V tomto případě mě ale „druhová“ část nadchla, a to zaměřením na ptáky, kteří jsou mezi sebou snadno zaměnitelní, přičemž s ohledem na celkový rozsah knihy je zde určování jednotlivých druhů pojato překvapivě zodpovědně. Khil se zde pomyslně prochází celou naší avifaunou a zastavuje se pouze tam, kde mohou tápat nejen začátečníci, ale i zkušení pozorovatelé (např. velcí rackové, bahňáci, sýkora babka a lužní). Určování je usnadněno kombinací kreseb a ilustrativních fotografií, které jsou – stejně jako v celé knize –, velmi kvalitní a nápomocné. Z osobní zkušenosti mohu potvrdit, že téměř všechny uvedené určovací těžkosti jsem v terénu též zažil.

Zásadní výhodou této knihy je umístění do prostředí střední Evropy (tedy do našeho geografického prostoru), což je v ornitologické literatuře vždy žádoucí, zejména pro určovací části, kde se objevují výhradně druhy patřící do české avifauny (ačkoliv jsou zde určité výjimky, např. vysokohorské druhy, které se u nás vyskytují sporadicky). Důležitým aspektem je také výborný překlad, kterého se zhostil Libor Schröpfer, odbornou korektorkou pak byla Alena Klvaňová – oba zkušení ornitologové. Díky tomu nejsou v textu žádné chyby pramenící z neznalosti odborných termínů nebo nesprávně přeložené názvy ptáků, které bohužel v současné literatuře často nacházíme.greylag-goose-ge174f5be8_640

 

„Příručka k pozorování ptáků“ je velmi dobrým odrazovým můstkem pro zcela začínající zájemce o pozorování ptáků, ale i pro mírně pokročilé pozorovatele může jít o stěžejní publikaci, která utříbí doposud nasbírané poznatky a pomůže načerpat nové. Kniha navíc podle mě může vhodně rozšířit sbírku literatury zkušenějších ornitologů, zejména pro pěkné fotografické ilustrace některých těžko určitelných druhů, případně divoce se vyskytujících kříženců ptáků.

© Mgr. Jan Grünwald, Ústav pro životní prostředí, Přírodovědecká fakulta UK

Design Shoptak.cz | Platforma Shoptet