Bytosti přírody nás volají o pomoc

Naši předkové od pradávna vyprávěli příběhy o rusalkách, hastrmanech, skřítcích a vílách. O jejich existenci se psalo a mluvilo ve všech kulturách a na všech kontinentech po celá tisíciletí. To jen naše hloupoučká mladá „moderní“ společnost zavrhla všechny tyto příběhy a odkazy jako pohádky pro děti a přestala jim zcela věnovat pozornost. Když se ale rozhlédneme kolem, tak to podle toho taky tak vypadá...

Lidé se asi tolik brání věřit na tyto přírodní „nadpřirozené“ bytosti, protože si možná neuvědomují, že i když se v pohádkách zjevují tyto bytosti vždy fyzicky, ve skutečnosti žijí v astrálním světě, tedy v tom neviditelném. Ve starých dobách, kdy lidé žili v úzkém spojení s přírodou, bylo poměrně časté, že byl někdo jasnovidný, měl tedy otevřené třetí oko a viděl i svět, který je fyzickému oku skryt. Lidé obecně uznávali existenci přírodních bytostí, prosili je o pomoc, uctívali je a žili s nimi v míru a v harmonii. Věděli, že tyto bytosti jsou stejně jako andělé stvořeni Bohem a čerpají z nekonečné moudrosti univerza, a proto lidem mohou v lecčem pomoci a poradit. V mystice a magii bylo vždy známo, že existují různé astrální bytosti. Těm, o nichž tu mluvím, se říká elementálové, protože podléhají vždy jednomu živlu. Ale v rámci každého živlu existuje ještě mnoho různých skupin a druhů daných bytostí. Všichni známe rusalky a vodníky, kteří patří vodě, skřítky a víly, kteří patří zemi, existují ohniví duchové, jimž se říká salamandři, kteří se objevují, kdekoliv se objeví oheň, primárně žijí kolem sopek a v té části Země, kde je vroucí láva. Vzdušné bytosti jsou prý ze všech nejplašší, proto se vždy lidem spíše vyhýbaly a není o nich tolik zmínek. Klasickým mytologickým příkladem v našich krajinách je meluzína. Všechny tyto bytosti mají své specifické úkoly, které od dob, kdy vznikla Země, plní. Jenže za poslední desetiletí došlo díky nám k tak drastickým změnám na planetě, že ty tyto bytosti trpí a úpěnlivě volají o pomoc s varováním, že pokud něco urychleně nezměníme, zničíme je i sebe.
 
Margot Ruis je vzdělaná a chytrá žena z Rakouska, která se vždy věnovala spiritualitě. V mládí se jí po jednom šamanském kurzu nečekaně otevřel duchovní zrak a začaly se jí zjevovat přírodní bytosti, začaly s ní komunikovat. Na jednom z takových kurzů poznala svého muže, který dostal stejný dar a tak jako ona začal bytosti vidět. Margot ve své knize popisuje, jak se ze začátku s Gerhardem ujišťovali, že oba vidí to samé a že nemají halucinace. Společně začali trávit čím dál více času v přírodě a fascinováni poznávali tento tajemný svět a jeho obyvatele. Postupně začali pořádat v Rakousku malé kurzy, na kterých lidi učili, jak fungují přírodní bytosti, jak se k nim máme chovat a jak se můžeme pokusit je začít vnímat. Po několika letech napsala Margot na žádost svých neviditelných přátel knihu, ve které popisuje své zážitky a to, co ji přírodní bytosti naučily a prozradily. Tato kniha se jmenuje Bytosti přírody (v předchozím vydání a v německém originále má ještě podtitulek: Setkání s přáteli člověka) Kniha je velmi sympatická tím, že autorka mluví výhradně o svých zážitcích. Neteoretizuje, nepředává znalosti, které vyčetla z knih, ale vypráví své vlastní zažité příběhy. Kniha je psaná prostě a jednoduše, a přesto je její obsah tak fascinující. V dnešní záplavě rádoby ezoterických knih je tato kniha tichou nenápadnou perlou, která schovaná ve své mušli čeká na to, až bude objevena těmi, kteří opravdu hledají a chtějí poznat naši matku Zemi, a tím také sami sebe. Autorka je očividně skromná a žije to, o čem káže. Proto možná její dvě knihy zatím nezískaly takový věhlas, jaký by si zasloužily, protože za ní nestojí tým marketingových specialistů, kteří by její knihy tlačili na knižní pulty a snažili se z nich s vidinou vysokých čísel udělat bestsellery. Přesto si její knihy zcela zaslouží, aby se bestsellery staly!
 
Když si přečtete Bytosti přírody, získáte úplně jiný pohled na přírodu. Pochopíte spoustu věcí a souvislostí, které najednou budou dávat dokonalý smysl. Uvědomíte si, jak zranitelná a křehká je příroda, a poslechnete si mnoho osobních vzkazů a svědectví od stromových dév, vodních dívenek či důležitých velkých elfů, které jednou provždy změní vaše cítění. Kniha je také plná praktických rad a tipů, co můžeme udělat pro přírodu ve svém bezprostředním okolí, jak ji můžeme požádat o uzdravení, čím můžeme udělat radost různým bytostem a jak jim můžeme svými myšlenkami a vyzařováním pomoct v jejich dnes nelehkém úkolu udržet přírodu zdravou a fungující. 
Margot nedávno, po mnoha letech, vydala ještě druhou knihu, která se jmenuje Bytosti přírody a léčení Země. V této knize vypráví opět příběhy ze svých mnohých cest po celém světě, ale bohužel také srovnává, co všechno se změnilo (k horšímu!) od doby, kdy napsala svou první knihu. Kniha je znovu plná svědectví a poselství od přírodních bytostí, která už tentokrát mají alarmující charakter. Z osobní zkušenosti můžu všem poradit, že je nejdřív třeba přečíst si první knihu, protože druhá kniha na ni sice nepřímo, avšak přesto navazuje. 

Když jsem na konci léta 2013 objevil její první knihu a začal o ní říkat svým přátelům, záhy jsem se smutkem zjistil, že jsou k dostání už pouze poslední výtisky. Lidé, kterým jsem psal a knihu doporučoval, mi odepisovali, že už není k dostání. Bylo mi to líto, protože po několika letech jsem natrefil na takovou perlu a chtěl jsem se o ni se všemi podělit, ale nemohl jsem, protože proč bych lidem vyprávěl o knize, kterou si nemůžou koupit. Modlil jsem se a prosil, aby kniha znovu vyšla. Díky pomoci Vyšší moci a několika ochotných a dobrosrdečných lidí se našel člověk, který knihu na mé naléhání znovu vydal. A já mám dnes ohromnou radost z toho, že vám můžu psát tenhle text a rovnou připojit odkaz na jeho stránky, kde si knihu můžete objednat. Bylo mi řečeno, že kniha zatím není v distribuci a vydavatel zatím pouze jedná s knihkupci. Jak vidíte, kvalitní díla nemají lehké začátky a zatímco jsou billboardy a metra často plné upoutávek na bezduché komerční slátaniny, kniha o přírodě a jejích bytostech, která nevoní rychlým ziskem ani neslibuje nějakou senzaci, zajímá, dokud se nestane opravdu slavnou, jen málokoho. O to víc ale u mě roste na ceně. Je to dílo, které si nevynucuje svou pozornost, ale tiše sedí a čeká, až bude objeveno. 

Díky úžasnému svědectví Lorny Byrne jsme měli možnost nahlédnout do světa andělů. Jenže Bůh stvořil mnoho bytostí, a zatímco andělé pomáhají lidem, jsou bytosti přírody pověřeny ochranou přírody. Člověk, protože je stvořen podle obrazu Božího, stojí svou podstatou nad anděly i živlovými bytostmi. Síla jeho myšlenek, slov a činů může tuto planetu zachránit anebo zničit. 

Vás všechny, kteří máte rádi přírodu a žijete duchovním životem, prosím, abyste si přečetli tuto knihu a pomohli jí rozšířit mezi co nejvíce lidí a také dětí a mladých lidí. Čím více lidí si uvědomí, jaký zázrak je příroda a jak fascinující tajemství v sobě skrývá, tím více se pozvedne všeobecné povědomí a uvědomění a tím rychleji snad odvrátíme děsivou budoucnost, ke které se dnešním přístupem k přírodě blížíme.

Naše společnost potřebuje procitnout. Toto procitnutí se už děje a myslím, že je dost masivní. Nicméně je potřeba, aby bylo ještě rychlejší a ještě masivnější. Procitnutí společnost začíná u procitnutí jedinců, kteří inspirováni knihou nebo zážitkem nenásilně pomáhají lidem kolem sebe, aby také procitli. Tato kniha má v sobě sílu probudit v člověku lásku a soucit k přírodě. Šiřme ji prosím.

Kéž naše společnost brzy procitne a vrátí se zpět ke své podstatě!

Kéž jsou všechny přírodní bytosti šťastné!

Jan Menděl

Design Shoptak.cz | Platforma Shoptet