PRAVIDLA VÁNOČNÍ SOUTĚŽE

PRAVIDLA SOUTĚŽE

 1. Nakladatelství KAZDA, s. r. o., se sídlem Nové sady 988/2, 602 00 Brno, IČ: 05928915, vyhlašuje soutěž, a to za podmínek níže uvedených.
 2. Pořadatelem a organizátorem soutěže je Nakladatelství KAZDA, s. r. o. (dále jen „organizátor“)
 3. Soutěž probíhá v období od 4.12.2023 do 17.12.2023 (dále také „rozhodné období“).
 4. Do soutěže budou zahrnuti všichni zákazníci organizátora, kteří v rozhodném období nakoupí na e-shopu www.knihykazda.cz knihy v hodnotě min. 600 Kč vč. DPH. Ze soutěže jsou vyloučeni zaměstnanci organizátora, jakož i osoby blízké těmto zaměstnancům ve smyslu definice stanovené § 22 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů. Soutěž se řídí právním řádem České republiky.
 5. Výhru získají ti soutěžící, kteří budou organizátorem vylosováni a zároveň splní podmínky soutěže. Slosování proběhne ve dvou kolech, a to ve dnech 11.12.2023 a 18.12.2023.
 6. Výhrami pro každé kolo slosování jsou:
 1. Cena: Dárkový poukaz na knihy vydané Nakladatelstvím KAZDA, s.r.o. v hodnotě 2 000 Kč vč. DPH
 2. Cena: Dárkový poukaz na knihy vydané Nakladatelstvím KAZDA, s.r.o.  v hodnotě 1 000 Kč vč. DPH
 3. Cena: Dárkový poukaz na knihy vydané Nakladatelstvím KAZDA, s.r.o.  v hodnotě 500 Kč vč. DPH
 1. Výherci budou zveřejněni na webových stránkách www.knihykazda.cz a dále budou informováni e-mailem.
 2. Cena bude výherci zaslána do dvou týdnů po ukončení soutěže. Výhry jsou zasílány pouze v rámci České republiky a Slovenské republiky.
 3. Organizátor si vyhrazuje právo na změnu pravidel soutěže, délku trvání, jakož i na zrušení soutěže jednostranně bez udání důvodu.
 4. Soutěžící vyslovují svůj úplný a bezpodmínečný souhlas s těmito pravidly a zároveň berou na vědomí, že na získání ceny nevzniká právní nárok. Organizátor má právo jednostranně vyřadit soutěžícího v případě podezření z porušení pravidel soutěže, použití neregulérních postupů, nebo v případě, že od soutěžní objednávky odstoupí.

 

V Brně dne 4. 12. 2023

 

Design Shoptak.cz | Platforma Shoptet