Na cestě s Náčelníkem

Kniha Náčelník přináší silný příběh člověka a jeho celoživotní vášně, jakou je láska k přírodě; stejně tak můžeme tuto knihu číst jako příběh o člověku v nelehké době, člověku hledajícím smysl života a pocit naplnění i na úkor těžkých dějinných událostí.
Na cestě s Náčelníkem

Pro ty z vás, kteří jste o Miloslavu Nevrlém alias legendárním Náčelníkovi dosud neslyšeli, bych rád uvedl, že jde o významného českého zoologa, dobrodruha a milovníka přírody, ale rovněž o autora kultovních Karpatských her,  Knihy o Jizerských horách a řady dalších titulů. Předně jde však o člověka, který svým jedinečným způsobem života ovlivnil celé generace českých přírodomilců. Po ukončení studií na katedře systematické zoologie UK v Praze (1957) začal Nevrlý působit v libereckém muzeu. V Liberci se také podílel na vedení skutského oddílu, který byl po zákazu skautingu v roce 1970 přejmenován na turistický oddíl mládeže. Nevrlý prošel za života sám bez map a bez většího proviantu řadu pohoří západních, východních i jižních Karpat, sám objevoval zapadlá místa nejsevernějších českých hor, které zpustly po odsunu Němců. Na svých cestách rovněž objevoval to, co nás přesahuje: „(…) za těch osamělých dní a nocí jsem pod sluncem a pod hvězdami začal cítit zvláštní nesnadno popsatelnou sounáležitost s přírodou, se stromy, ptáky, travami, kameny i brouky. Vnímal jsem, že jsem jedním z nich, pouhou, jim rovnocennou a bezbrannou entitou, vrženou kýmsi z neznámého důvodu na pouhou vesmírnou vteřinu do nezbadatelného hvězdného prostoru. Padala na mě z toho tíseň, ale zároveň se ve mně probouzelo vědomí, že nic se neděje zbytečně, že tvůrce vesmíru – který přece nemůže nebýt! – měl nějaký důvod stvořit i mne. A že mne chrání a na mé cestě provází. To vědomí ve mně rok od roku sílilo a sílí dodnes“ (s. 76).

V knize sledujeme Náčelníkovu dlouhou životní pouť, jeho vcelku klidné, i když v době Protektorátu prožité dětství, jeho dospívání na pozadí dalšího zásadního politického převratu a hlavně pak jeho nacházení životního poslání skrze prvotní lásku k ornitologii. Dozvíme se ale také o tom, jaké je to v temné jeskyni po dlouhá léta zkoumat a kroužkovat netopýry nebo jaký je to pocit objevovat místa, na nichž nepotkáte ani živáčka. Právě v těchto situacích byl Náčelník tomu, co je nad námi, nejblíž. „Jdeš-li poprvé neznámou krajinou, horami nebo nížinou, je všechno nové, objevuješ tajemství. Když jsem se v mládí rozhodoval, do kterých z dosud mně neznámých slovenských hor toho roku zamířím, představoval jsem si, jak to tam vypadá, co nového a krásného (…) tam na mně čeká. (…) Na některé okamžiky mého dávného okouzlení krásou stvořené země dodnes vzpomínám až s rozechvěním“ (s. 141).

Náčelník v knize nereflektuje jen svůj osobní a pracovní život či spirituální hledání, zamýšlí se zde rovněž nad obecnějšími společensko-environmentálními otázkami, jako je problematika dnešní přespřílišné pohodlnosti nebo obecně chápaná lidská etika: „Dnes naprostá většina lovců neloví a nezabíjí zvěř z jediného omluvitelného důvodu, to tiž z potřeby se nasytit a nezemřít hlady (ostatně nynější myslivci jsou většinou bohatí a tlustí), ale ze společenských důvodů, jako jiní chodí na dostihy nebo na divadelní premiéry. Ulovenou zvěř samozřejmě rádi zkonzumují, i paroží na zeď pověsí, ale to podstatné jim uniká: nic tváří tvář zvířeti neriskují, nic o tom zvířeti nevědí“ (s. 42).

 

Když se zamýšlím nad strukturou knihy, nejde jen o čistou biografii ani autobiografii. Sám Palán charakterizuje ve svém rozhovoru pro lidovky.cz knihu takto: „Je to takové moje okouzlení Miloslavem Nevrlým. Může to být zároveň trošku čítanka z jeho knih, které napsal o horách, jimiž prošel. Zároveň může být i nahlédnutím do fascinujícího světa devadesátiletého muže, který si někdy od svých sedmi let vede deníky.“ Největší hodnotou knihy je ale bezesporu vypravěčský um samotného Náčelníka, jenž slovy zoologa a cestovatele Tomáše Grima dokáže „jediným uhrančivým tahem vypravěčského štětce pojmout široký historický kontext, geografický polodetail i drobnou biologickou vinětu jedinečného osobního zážitku. A čtenář je vtažen do reality vzdáleného místa snad i silněji, než kdyby tam fyzicky byl“ (citát: Lidové noviny, 23. 12. 2023). A když k tomu přičteme všechny ty úderné pointy a Nevrlého moudré myšlenky, které máme neustále potřebu si podtrhávat, tak už nějak tušíme, že máme co do činění se vskutku výjimečným a nadčasovým titulem.

Na závěr dodám už jen následující: zajímají-li vás silné příběhy psané životem a inspirativní osudy o hledání štěstí a hlubšího smyslu našeho bytí, sáhněte po Náčelníkovi! Máte-li rádi toulky po přírodě a zvířectvo a rostlinstvo všeho druhu nebo není-li vám lhostejný stav naší přírody, sáhněte po Náčelníkovi! Ztrácíte-li se rádi v božském „tichu“ hlubokých lesů nebo dosud neobjevených horských bystřin, sáhněte po Náčelníkovi a vydejte se společně s Alešem Palánem a Miloslavem Nevrlým na cestu s knihou, která vám dokáže pomoci překlenout nejednu životní soutěsku!

© Petr Ligocký, časopis Protimluv

Na cestě s Náčelníkem
Design Shoptak.cz | Platforma Shoptet