Oslavte s námi 90. narozeniny Jane Goodall

Jane Goodall je světově proslulá primatoložka, etoložka a ochránkyně přírody. 3. dubna tohoto roku oslaví své 90. narozeniny. Pojďme si na její počest připomenout práci, kterou přispěla k vědě a ochraně životního prostředí.

Jane Goodall se narodila 3. dubna 1934 v Londýně. Již od mládí projevovala hluboký zájem o zvířata a přírodu. Tento zájem ji nakonec přivedl k výzkumu šimpanzů v tanzanském Národním parku Gombe. Toto rozhodnutí zcela změnilo průběh jejího života, ale i průběh celé primatologie jako takové.

Goodall byla průkopnicí v mnoha ohledech. Jako jedna z prvních vědců pozorovala a zdokumentovala, že šimpanzi používají nástroje. Jednalo se o chování, které bylo do té doby považováno za unikátně lidské. Toto zjištění mělo zásadní vliv na to, jak vnímáme ostatní živočichy, a rozšířilo naše chápání kognitivních schopností zvířat. Goodall také poukázala na složité sociální struktury a emoce šimpanzů, čímž se zasloužila o zlepšení ochrany a práv zvířat. Její práce v Gombe je v současnosti nejdéle probíhajícím studiem divokých primátů v historii.

Kromě svého výzkumu je Goodall také vášnivou ochránkyní přírody. Založila Jane Goodall Institute, který se zaměřuje na ochranu šimpanzů a jejich životního prostředí a na podporu udržitelného životního stylu ve společenstvích žijících v blízkosti šimpanzích habitatů. V roce 1991 založila také program Roots & Shoots, který povzbuzuje mladé lidi po celém světě k angažovanosti v ochraně přírody.

Jane Goodall se rovněž významně  angažuje v mezinárodní diplomacii s cílem podpory globálního diskurzu o udržitelnosti, míru a ochraně životního prostředí. V roce 2002 byla jmenována Poslem míru OSN, což je titul udělovaný významným osobnostem, které pomáhají zvyšovat povědomí o důležitých cílech OSN. Ve své roli Posla míru se Jane Goodall zaměřuje na zvyšování povědomí o významu ochrany životního prostředí, zastavení ztráty biologické rozmanitosti a nutnosti globální spolupráce a udržitelného rozvoje.

Vedle své vědecké a ochranářské práce je Jane Goodall také významnou autorkou. Ve svých knihách se snaží inspirovat a vzdělávat veřejnost o důležitosti ochrany přírody. V nakladatelství Kazda jsme v roce 2022 vydali její knihu Důvod k naději, ve které odhaluje své rodinné zázemí a nastiňuje své působení v Africe. Předkládá tak inspirativní poselství, stejně hluboké jako poznání, ke kterému došla na své cestě za hledáním naděje nejen uprostřed nedotčené přírody.

Ve stejném roce jsme vydali také její další knihu s názvem Kniha o naději. V Knize o naději čerpá Goodall z moudrosti celého svého života, který zasvětila přírodě, a pomáhá nám pochopit, jak si zachovat naději i tváří v tvář pandemiím, válkám a hrozícím ekologickým katastrofám. V důvěrném rozhovoru s Douglasem Abramsem poutavě vypráví o svých cestách po celém světě, průkopnickém výzkumu a neutuchajícím aktivismu. 

Design Shoptak.cz | Platforma Shoptet