Planta sapiens

Pokud máte někdy strach z toho, že zapomenutá a žíznící rostlina v rohu vašeho pokoje vám to jednou spočítá, tato kniha vás určitě v klidu nenechá…

Dost ale legrací. Kniha „Planta sapiens“ se zcela vážně zabývá kognicí rostlin, která je doposud v literatuře poněkud opomíjena. Její autor, Paco Calvo, je profesorem filozofie, který působí ve Španělsku v laboratoři zkoumající zejména možnosti inteligence rostlin. Spoluautorkou je spisovatelka a ilustrátorka Natalie Lawrencová. V knize se dozvídáme i útržky ze života hlavního autora, který za studiem a poznáním procestoval notný kus zeměkoule a hovořil o předmětu knihy s významnými postavami vědecké obce. Díky jeho multidisciplinárním znalostem v průběhu četby zabrousíte nejen do botaniky a filozofie, ale i fyziky, případně matematiky. Kniha vyšla v roce 2022 a nyní je k dostání i její český překlad vydaný v nakladatelství Kazda.piqsels.com-id-jrrli

„Planta sapiens“ je pojata jako hluboké zamyšlení nad možnostmi, jak by rostlinná inteligence mohla fungovat a co to vlastně inteligence je. Svým způsobem tak doplňuje jiné knihy, jako je „Genialita ptáků“ nebo „Co ryba ví?“, které ukazují, že rozsáhlé kognitivní schopnosti rozhodně nejsou ojedinělou vlastností doposud privilegovaných savců, a tak trochu bourají antropocentrický pohled na svět. Na rozdíl od jmenovaných knih však „Planta sapiens“ rozebírá zejména filozofický rozměr rostlinné inteligence a příkladů z praxe je zde poněkud méně, než u předchozích jmenovaných knih. To je možná způsobeno tím, že jsme ve výzkumu rostlin teprve na začátku, a celá řada vzrušujících objevů nás teprve čeká.

Jedním z ústředních motivů knihy je vědní obor zvaný rostlinná neurobiologie. Ten se zabývá signalizací a řízením rostlinného těla, které je zprostředkováváno mj. elektrickými impulzy, tedy do jisté míry obdobně jako v těle živočichů. Právě na společných znacích organismů kniha hojně staví. Autor zastává názor, že by neměla být neurobiologie spojena čistě jen s živočichy, ale i rostliny mají právo být do této disciplíny zahrnovány. To nicméně není ve vědecké komunitě jednohlasně sdílený názor, a samotný termín „rostlinná neurobiologie“ je kontroverzním tématem, jelikož rostliny neurony – buňky, které řídí právě podle nich pojmenovanou živočišnou nervovou soustavu –, postrádají. Kontroverzí a někdy až provokativních témat se Paco Calvo určitě nebojí, jak je v knize nezřídka znát.

Skoro každá přírodovědně založená kniha zmiňuje největšího přírodovědce všech dob, Charlese Darwina. V „Planta sapiens“ se paralel se životem a dílem tohoto legendárního Angličana setkáváme poměrně hojně, mimo jiné proto, že autor část studií strávil ve skotském Edinburghu, který byl v životě Darwina zásadní. Tématem společným knize „Planta sapiens“ i otci moderní biologie je zájem o popínavé rostliny. Pro čtenáře asi nebude překvapením, že právě Darwin byl jedním z prvních, kdo si všiml zajímavých vlastností popínavek a sepsal o nich dílo „On the Movements and Habits of Climbing Plants“. Calvo svým způsobem na jmenovanou knihu navazuje a klade na tyto rostliny velký důraz, hlavně kvůli jejich pohybům při vyhledávání opory, tzv. cirkumnutaci, které přímo vyzývají k pomyšlení, že rostlina jen tak slepě netápe okolím, ale cíleně hledá, a když tížený cíl najde, roztouženě po něm „chňapne“.

piqsels.com-id-zkytxKniha se neztratí v knihovničce kohokoliv, kdo rád netradičně uvažuje o přírodě a zejména pak o tom, jak ji vlastně vnímat. Některé části jsou ke čtení poněkud náročnější a k jejich pochopení je třeba chvíle klidného rozjímání, celkově jsou ale kapitoly poměrně krátké a probírané téma je podané velmi čtivě, a proto strany plynou rychlým proudem. „Planta sapiens“ dává mnoho odpovědí, ale pokládá ještě více otázek. Jak bychom museli přehodnotit náš přístup k životu, pokud zjistíme, že rostliny opravdu mají vědomí? To je stěžejní otázka, kterou kniha pokládá. Odpovědět si na ni musí prozatím každý čtenář sám…     

© Mgr. Jan Grünwald

 

Grafický návrh vytvořil a nakódoval Tomáš Hlad & techka s.r.o.